МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН АГУУЛГА​

 1. ХХМТ-ийн салбарын хөгжлийн бодлого, цахим шилжилт, цаашдын зорилтууд
  • Цахим үндэстэн бодлогын баримтлах чиглэл
  • Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хууль эрхзүй, бодлого
  • Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хяналтын асуудал
  • Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын асуудал
  • Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал /e-mongolia, e-business
  • Мэдээллийн технологи, кибер аюулгүй байдал
 2. Салбарын зохицуулалт, хууль, эрх зүйн орчин, стандартчилал ба баталгаажуулалтын асуудал
  • Салбарын зохицуулалтын ба зохицуулалтын орчинг боловсронгуй болгох зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн тухай
  • Харилцаа холбоо, мэдээлллийн технологийн салбарын стандартчлал
  • ХХМТ-ийн салбарын зохицуулалтын чиг хандлага
  • Ирээдүйн радио давтамжийн хувиарлалт, бодлого зохицуулалт
  • Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт
  • Цахим орчны зохицуулалт
 3. Салбарын шинжлэх ухаан, техникийн дэвшил, инновацийн асуудал, нийгэм эдийн засгийн хөгжил
  • Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит
  • Салбарын хүний нөөц, оюуны хөгжил
  • Санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, бизнес, маркетингийн асуудал
  • Харилцаа холбооны технологийн төслийн удирдлагын онол
  • Судалгаа, боловсруулалтын ажил
  • Компьютерийн инженерчлэл, микропроцессорын техник
  • Програм хангамж, хиймэл оюун ухаан
  • Энтерпрайз архитектур
  • Сүлжээний технологи
  • Кибер аюулгүй байдал
  • Дараа үеийн IP технологиуд
  • Бизнес менежментийн ERP систем
  • Сансрын холбоо
  • Тоон телевиз болон радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
  • Оптик холбооны технологи
  • Өндөр хурдны утасгүй холбооны технологи, ирээдүйн хөгжлийн хандлага, 
  • ICT ба бизнес
  • Оюуны өмч, патентын мэдээллийг ашиглах нь
  • Бизнес процесс аутсорсинг
  • Программ хангамжийн тестчлэл
  • Хиймэл оюун их өгөгдлийн зохицуулалтын асуудал
  • Их өгөгдлийн шинжилгээ
  • Зөөлөн ур чадвар
  • Харилцаа холбоо шугам сүлжээний мэдээллийн сан
  • Биочип хөгжүүлэлт
  • Монгол Улсын үндсэн сүлжээний хөгжил, цаашдын чиг хандлага