Сургалтын хугацаа

2022.10.03

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, LPU, India

Хичээлийн тодорхойлолт

Андройд бол Google-ийн гар утас, таблет зэрэг хөдөлгөөнт төхөөрөмжид зориулж хөгжүүлсэн үйлдлийн систем, программчлалын платформ юм. Энэхүү сургалт нь Андройд платформ дээр гар утасны аппликейшн хөгжүүлэх агуулгыг бүрэн багтаасан харагдац үүсгэх, жагсаалтын тохиргоог өөрчлөх, сүлжээ харах, ээрэх, SQLite мэдээллийн баазыг ашиглан программ үүсгэх ба урт хугацааны үйлдлүүдийг хэрхэн яаж хийх зэрэг агуулгыг багтаасан гар утасны аппликейшн хөгжүүлэх анхан шатнаас ахисан шат хүртэлх агуулгыг багтаасан сургалт юм.

Агуулга

Module 1:- Introduction to Android Application Development Environment, Create adaptive, responsive user interfaces that work across a wide range of devices.

Topics

●        Installing Android Studio

●        Deploying the app to an emulator and a device

●        Working on Activities and intents

●        User Interaction

●        Menus

Module 2:- Perform background work and long-running tasks and storing, sharing and retrieving data in Android applications

Topics

●        Use of Background tasks to perform long running operation

●        Data storage to save data persistently

Module 3:- Mini Project

●        Creating Android App (project) with multiple screens